Hjemmehjælp

At modtage hjemmehjælp

Når du er visiteret til hjemmehjælp af din kommune, bestemmer du næsten selv, om du vil have hjælpen fra din kommunale hjemmehjælp  eller et af de private firmaer.

Som ældre eller syg kan du have behov for mange former for forskellig hjælp. Du kan enten være visiteret til praktisk hjælp hjemme i hjemmet, personlig pleje eller begge dele. Uanset hvilken ydelse du er visiteret til, kan vi hjælpe med at løse udfordringerne, og vi er meget opmærksomme på, at du i bedst mulige omfang skal bevare dine færdigheder. Vores plejere arbejder alle ud fra en rehabiliterende tilgang til tingene i tæt samarbejde med dig, din kontaktperson og vores terapeut.

At blive tilfreds med sin hjemmepleje handler i høj grad om høj faglighed, god kemi og faste aftaler som overholdes. Vi holder aftalerne ret præcist og kommer altid kun en halv time før eller en halv time efter det tidspunkt, vi har aftalt.

Privat hjemmepleje med udgangspunkt i dine behov

Hvordan foregår det, hvis man gerne vil have privat hjemmehjælp? U.M. Service private hjemmepleje i nordsjælland er en del af fritvalgsordningen. Det betyder, at du som borger har det frie valg om leverandør af personlig og praktisk hjælp. At vælge U.M.Service frem for en anden leverandør er gratis.

Når din forespørgsel om privat hjemmepleje fra U.M.Service er blevet godkendt af kommunen, kommer vi forbi til et besøg, hvor de indledende forventninger afstemmes. Her fastlægges dine individuelle ønsker og behov, som danner rammen for den optimale pleje og service.

Vores grundige og professionelle personale sørger for, at dine behov og ønsker bliver opfyldt til fulde. Vi sørger også for, at der holdes godt styr på individuelle aftaler, som vi sammen fastlægger efter dine behov. Alt bliver dokumenteret og sikret overholdt via vores døgnrytme

Hjemmehjælp og hjemmepleje er et spørgsmål om tillid, derfor skal du vælge en leverandør med hjertet på det rette ste.

Derfor anbefaler vi U.M. Service  som din pålidelige leveran dør af disse ydelser

Læs mere på www.um-pleje.dk eller kontakt dem på  tlf: 53 32 40 72 eller mail:  [email protected]