Bedemand tager hånd om alt fra start til slut ifm. et dødsfald

Når en person, man har nær, hvad enten det er et familiemedlem eller en gammel ven, går bort, står man som pårørende i en yderst svær og ubehagelig situation.

Sorgen fylder meget, men der er samtidig en masse forskellige ting, som man skal tage sig af og sætte sig ind i omkring fx korrekt advisering til myndighederne, arrangering af bisættelse, begravelse, rustvognskørsel, køb af kiste eller urne etc.

At skulle sørge for alle disse praktiske omstændigheder i forbindelse med et dødsfald på én, man har haft kær, er for mange mennesker meget svært, og af den grund vælger mange at få en bedemand til at assistere sig.

En bedemand er rutineret i at tage hånd om alle de forskellige omstændigheder i forbindelse med et dødsfald, og kan derfor tage stå for alt fra start til slut i forløbet på en respektfuld om omsorgsfuld måde.

Bedemanden tager sig god tid til at tale med de pårørende omkring forløbet og guide og rådgive på den bedst mulige måde, der sikrer at man som pårørende har ro i maven omkring at der bliver god og professionel hånd om alle forhold.

Bedemanden tilbyder respektfuld assistance

Bedemanden gennemgår alle nødvendige og relevante ting med dig og familien. Det være sig valg af kirke og præst, oplysning om forskellige typer og priser på kister og urner, dekoration i kirken såsom bårebuket, kranse mm.

Bedemanden tager også kontakt til myndighederne, til præsten og sørger for at der er styr på alle påkrævede officielle dokumenter og så videre.

En bedemand kan assistere med følgende:

 • Bedemanden kan komme på hjemmebesøg, hvis det ønskes
 • Bedemanden sørger for rekvirering af dødsattest
 • Bedemanden udfylder påkrævet dødsanmeldelse
 • Bedemanden sørger for at godkendelsesattest til begravelsesmyndigheden indleveres
 • Iklæder afdøde i ønskede tøj
 • Ilægning i kiste
 • Kørsel med rustvogn
 • Bedemanden kan vejlede om køb af kiste og urne – herunder hvad priser er på diverse kister og urne
 • Desuden står bedemanden til rådighed til at svare på øvrige spørgsmål, man måtte have som pårørende

Alle har ret til i Danmark at blive begravet på folkekirkens kirkegårde, dog er prisen for dette forskellig fra kirkegård til kirkegård, da det er den enkelte kirkegård selv, der beslutter denne pris.

Hvad indbefatter en pris på bisættelse eller begravelse?

Der er visse udgifter, der skal dækkes, når nogen går bort – her er et lille overblik over nogle af de almindelige ting, som disse udgifter dækker.

Udgifter ved bisættelse eller begravelse:

 • Bedemand
 • Dødsannonce
 • Kiste eller urne
 • Blomsterdekorationer
 • Gravsted
 • Stenhugger

Det er desuden muligt at vælge diverse andre ydelser såsom en organist der spiller i kirken, og en korsanger til at synge i kirken.