Hvilken tagbelægning skal jeg vælge?

Det kan være meget svært at sammenligne forskellige tagbelægninger med hinanden. Der er dog nogle egenskaber, som forenklet set godt kan sammenlignes og hvor man kan opdele de forskellige tagbelægninger i forhold til gode og mindre gode egenskaber. Vi tager et kig på disse egenskaber herunder.

Holdbarhed

Holdbarheden er selvfølgelig et ret vigtigt parameter, især når vi taler økonomi, men også fordi der traditionelt er sammenhæng mellem lang holdbarhed og mindre vedligeholdelse. Generelt kan det siges, at en tagbelægning, som holder i mange år, som regel er dyrere. Der er dog også undtagelser til denne regel, nemlig betontagstenstage og stålpladetage, som begge har en lang levetid og samtidig også er relativt billige.

Tæthed

Tæthed er også et vigtigt parameter ved et tag, da et utæt tag jo kan gøre stor skade på resten af huset. Alle tage er tætte, men hvis du går i detaljer, finder du hurtigt ud af, at der er tage, som ikke er helt tætte i alle situationer. Der kan f.eks. godt komme mindre mængder vand igennem et almindeligt tegltag, hvor teglstenene ikke ligger helt tæt, hvorimod et bølgeeternittag, som skrues fast ovenfra, er derimod næsten 100 % tæt. Der skal derfor lægges et undertag under de tagtyper, der ikke er helt tætte, som kan fange den fugt eller det vand, som altid vil trænge igennem. Det er ofte de tagbelægninger, der ikke kræver undertag, som er billigere.

Materialepris

Materialeprisen er den samlede udgift til tagbelægningen og et eventuelt undertag – men uden håndværkerudgiften, dvs. udgiften til montering/lægning af taget. Nogle materialer er selvfølgelig billigere end andre, f.eks. er prisen på kobber mange gange højere end prisen på stålplader.

Monteringsprisen

Monteringsprisen dækker over de udgifter, der er forbundet med at lægge taget, dvs. udelukkende udførelsen. Den hænger nøje sammen med, hvor kompliceret arbejdet er at udføre. Jo sværere og mere tidskrævende et tag er at lægge, jo dyrere bliver det også i arbejdstimer. Nogle tagbelægninger er nemmere at lægge end andre tagtyper. Det er f.eks. nemmere at montere et bølgeeternittag end et tegltag, som har brug for et undertag.

Krav til løbende vedligeholdelse

Nogle tagbelægninger kræver mere vedligeholdelse end andre. Et stråtag har f.eks. brug for en del mere vedligeholdelse end f.eks. et zink- eller kobbertag. Det har selvfølgelig også stor betydning for din løbende økonomi, hvis dit tag har brug for meget vedligeholdelse – og det kræver også mere arbejde fra din side.

Der er altså mange parametre, du skal have i tankerne, når du skal have et nyt tag – og det er faktisk uanset om du skal have et nyt tag i Kokkedal eller Vejle. Vi anbefaler dog altid, at du tager et professionelt tagfirma med på råd, inden du beslutter dig.